icon phone 0297 - 778488

Realiseren van uw complete buitenruimte/tuin

Een tuin aanleggen vraagt om een goede voorbereiding. Dat de funderingen van de verschillende elementen in de tuin om aandacht en voorbereiding vragen, moge duidelijk zijn. Maar wat te denken van een afwateringsplan?


De verharding moet op afschot liggen, zodat er geen water op blijft staan; dat is vaak bekend. Maar al het water de border of gazon inleiden, zodat deze soms dagen onder water staat, is ook geen oplossing. Er kan dan gedacht worden aan een drainagesysteem of afwateringsputjes die op een sloot of hemelwaterafvoer uit komen. Dit is één van de eerste punten waaraan gedacht moet worden bij het realiseren van uw buitenruimte. 

Aanleg van kabels en leidingen voor verlichting en beregening

Ook moet gekeken worden naar de eventuele aanleg van de kabels en leidingen voor tuinverlichting en/of beregening. Een doordacht plan is dus van groot belang om een buitenruimte van begin tot aan de oplevering op efficiënte wijze te laten verlopen. Op deze wijze ontstaat stapsgewijs uw nieuwe buitenruimte waar u in elk jaargetijde eindeloos van kunt genieten!